Waarom openbaar onderwijs?

Het openbaar onderwijs gaat niet van één bepaalde levensovertuiging uit, maar is geworteld in onze samenleving. Zoals onze maatschappij gevormd en gekleurd wordt door een levendige diversiteit aan meningen en opvattingen, zijn onze scholen een afspiegeling van de Nederlandse samenleving.

Het openbaar onderwijs heeft een bijzondere opdracht: het garandeert goed en waardevol onderwijs voor iedereen in onze democratische samenleving.
De openbare school is dé oefenplaats voor democratische vaardigheden en de ontmoetingsplaats bij uitstek. Iedereen is er immers welkom. Hier komen verhalen uit de hele democratische samenleving samen – de samenleving in het klein.

Dit is vervat in de kernwaarden van het openbaar onderwijs:

  • Gelijkwaardigheid
  • Vrijheid
  • Ontmoeting

Ontmoetingsplaats
De Lindenboom is een openbare basisschool. Het openbare karakter wil zeggen dat de school voor iedereen toegankelijk is, ongeacht iemands levensbeschouwelijke en/of sociaal-culturele achtergrond. De verschillende achtergronden van de kinderen, maken de school tot een ontmoetingsplaats, waar de kinderen en hun ouders kunnen kennismaken met een verscheidenheid aan culturen, denkbeelden en zienswijzen. Het team van De Lindenboom is van mening dat de leerlingen mede hierdoor goed voorbereid worden op het functioneren binnen een multiculturele samenleving. Jaarlijks organseren wij een landenfestival.

 

‘Iedereen is welkom op onze openbare school.’