Uw kind aanmelden

Aanmelden en inschrijven

Kinderen mogen vanaf hun vierde verjaardag naar de basisschool, vanaf hun vijfde zijn ze hiertoe wettelijk verplicht. Als uw kind twee jaar is (mag ook eerder), kunt u hem/haar alvast aanmelden. Uw kind mag als hij/zij bijna vier is vijf dagdelen komen wennen. Om uw kind aan te melden, kunt u contact opnemen met onze school.

 

Inschrijfformulier

Hoe meldt u uw kind aan?

U kunt uw kind bij onze school aanmelden door het invullen van een inschrijfformulier. Ook kunt u  uw kind aanmelden voor de voor- en naschoolse opvang. Samen met Freekids vormen wij een Integraal Kindcentrum (IKC). Het inschrijfformulier is op school verkrijgbaar. U kunt hiervoor een afspraak maken met de directie. Wij verzorgen dan een rondleiding en vertellen u meer over onze school. Na inschrijving ontvangt u binnen twee weken een inschrijfbevestiging.

Inschrijfprocedure

Wilt u uw kind aanmelden voor het schooljaar 2024-2025 dan graag uw kind uiterlijk in
maart 2024 aanmelden.

Wendagen

Als uw kind vier jaar wordt
Uw kind mag naar school vanaf de dag dat het vier jaar is. Voor die tijd mag het vijf dagdelen komen „wennen‟. Meestal is dat (in overleg met de leerkracht) een ochtend in de week. De school bepaalt in welke klas uw kind wordt geplaatst. Dit geldt ook voor de volgende leerjaren.

Als uw kind een peuterspeelzaal heeft bezocht, krijgt u van de peuterleidster een uitvoerige rapportage mee. Wij verzoeken u die rapportage, zodra uw kleuter komt wennen, te overhandigen aan de leerkracht.

Wat een blijdschap, vreugde, gezelligheid en muziek geeft De Lindenboom aan mijn zoontje.
Hij gaat met een glimlach naar school.
Jorinde Beunder

Ouder