Team

Het team van De Lindenboom bestaat uit ongeveer 20 collega’s, waarvan 1 directielid, 1 zorgcoördinator, 1 vakleerkracht gym, 2 onderwijsassistenten, 1 administratrice, 1 ICT – coördinator en 1 conciërge. Verder zijn er veel vrijwilligers op school werkzaam en gedurende het hele jaar lopen er (oud-) leerlingen van diverse opleidingen stage.