Team

Het team van De Lindenboom bestaat uit 15 personeelsleden, waarvan een directeur, een intern begeleider, 6 leerkrachten, 3 onderwijsassistenten,
een vakleerkracht gym, een brugfunctionaris, een administratief medewerker en een conciërge. Verder zijn er altijd stagiaires aanwezig.