Team

Het team van De Lindenboom bestaat uit ongeveer 20 collega’s, waarvan 1 directielid, 1 zorgcoördinator, 1 vakleerkracht gym, 2 onderwijsassistenten, 1 administratrice, 1 ICT – coördinator en 1 conciërge. Verder zijn er veel vrijwilligers op school werkzaam en gedurende het hele jaar lopen er (oud-) leerlingen van diverse opleidingen stage.

Groepsleerkrachten

Startgroep Paula van der Valk en Cintha Willemse
Groep 1/2 Tineke Oudhaarlem en Paula van der Valk
Schakelklas Ilona van Vliet
Groep 3/4 Elke Overwater  en Angelique Nieuwenhuizen
Groep 4/5 José Tange en Kirsten Nieuwland
Groep 6/7 Martin Berends en Judith Bruin
Groep 7/8 Lemina Hospers en Angelique Nieuwenhuizen
Vakleerkracht Lichamelijk Opvoeding: Marijn Esman

 

Ambulante medewerkers

Zorgspecialist: Sandra Hoogeveen
ICT-coördinator: Theo Hagen
Onderwijsassistenten: Elly de Haan, Diana Kroonenburg

Directeur: Joyce Ooms

Administratief medewerker: Paulien van den Helder
Conciërge: Greet Morsch

Interne contactpersoon: Martin Berends