Obs De Lindenboom | Koog a/d Zaan

Wij stimuleren de sfeer van openheid en nieuwsgierigheid naar de ander, op een wijze waarin elk kind en zijn of haar ouders wordt gezien en gehoord. Wij leggen de verbinding tot begrip en saamhorigheid.

Onderdeel van Zaan Primair

Onderzoekend en ontdekkend leren

Toekomstgericht

Ons onderwijs sluit aan bij de steeds veranderende wereld waarin de leerling van nu opgroeit.
Kinderopvang en peuterspelen

Plezier

Plezier is een belangrijke voorwaarde voor een goede les en optimaal leren, zowel voor leerlingen als docenten.
Opvoeding en ontwikkeling

Respect

Je komt pas tot leren wanneer je je veilig en gerespecteerd voelt. In een veilige omgeving mag en kan iedereen zichzelf zijn, en ga je respectvol met elkaar om.
v

Schoolnieuws

Schoolpraat Nieuws XML stream

Kalender

Schoolpraat Agenda XML stream