Obs De Lindenboom is onderdeel van de Zaan Primair scholengroep

De Zaan Primair scholengroep bestaat uit 22 zelfstandige scholen voor openbaar basisonderwijs. De onderwijslocaties van Zaan Primair zijn verspreid over heel Zaanstad: van Krommenie en West-Knollendam tot Zaandam-zuid.

Wij vinden het belangrijk om met ons onderwijs een bijdrage te leveren aan de vorming en ontwikkeling van het kind en hierdoor aan de samenleving. Hier hoort ook respect voor andere geloven, levensovertuigingen, culturen en seksuele verschillen bij.
Onze basisscholen zijn een plek waar kinderen het beste uit zichzelf kunnen halen.
Om dit te bereiken staan bij ons centraal: een veilige plek, aandacht voor ieder kind, voldoende sport en beweging en aandacht voor waarden en normen

In de afgelopen twee jaar heeft Zaan Primair gewerkt aan een visie op het onderwijs op onze scholen. Het visietraject heeft geresulteerd in het meerjarenplan 2022-2026 ‘Ieder kind heeft recht op het beste onderwijs’, waarin we zo concreet mogelijk de doelen beschrijven die we op alle scholen de komende jaren willen bereiken. We hebben de doelen onderverdeeld in vier thema’s, de ‘pijlers’ van onze visie.

Ambitieus en evidence informed werken
We hebben hoge verwachtingen van alle leerlingen en van alle professionals omdat we weten dat dat bijdraagt aan vertrouwen in eigen kunnen en maximale resultaten. We zijn en blijven op de hoogte van de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek en passen dat toe in ons onderwijs.

Inclusie en kansengelijkheid
We hebben de overtuiging dat alle leerlingen en alle medewerkers van Zaan Primair een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het onderwijs en van de maatschappij. We realiseren ons dat kinderen met ongelijke kansen worden geboren en dat het onderwijs op verschillende manieren een bijdrage kan leveren aan meer kansengelijkheid.

Het kind in de wijk
Kinderen brengen een belangrijk maar ook beperkt deel van hun leven op school door. Verbinding van het onderwijs op school met de wereld thuis en op straat helpt kinderen bij hun ontwikkeling. ‘It takes a village to raise a child’. Partnerschap met ouders.

Professionele trots
Professionals bij Zaan Primair doen belangrijk werk met een grote maatschappelijke betekenis. In die professionaliteit worden ze gezien en gewaardeerd. Medewerkers ontwikkelen zich op persoonlijk en professioneel gebied en hebben  invloed op de invulling van hun werk. 

De scholen gaan vervolgens de visie en de doelen vertalen naar eigen schoolplannen.

Goed en gedegen openbaar onderwijs
Frits Puhl

Expertcoach Stichting leerKRACHT