Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van onze school te maken hebben.

 

Vergaderdata

De MR vergadert dit schooljaar op de volgende data: 8 september, 28 november, 30 januari, 5 april, 24 mei en 27 juni.

 

De MR is als volgt samengesteld:

Personeelsgeleding:
• Martin Berends
• Cintha Willemse
• Ilona van Vliet

Oudergeleding:
• Wendy de Wit (moeder Vince en Duncan)
• Angelique de Bruin (moeder Mickael)
• Hans Florijn (vader Chris en Tim)

Het e-mailadres van de MR is mr@delindenboom.nl