Medezeggenschapsraad

 

 

De medezeggenschapsraad (MR) geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van onze school te maken hebben.

De MR moet formeel instemmen met onderwerpen zoals de schoolgids, onderwijstijden, veiligheids-, gezondheids- en welzijnsbeleid, onderwijskundige doelstellingen, etcera.

Er is een adviesrecht voor onderwerpen zoals financieel beleid, vakantieregelingen, onderhoud, schoolondersteuningsprofiel en nog veel meer.

Zie https://voo.nl/kennisbank/wet-medezeggenschap-op-scholen-wms/bevoegdheden-mr voor meer informati

De MR vergadert  6 of 7 keer in een schooljaar.

Samenstelling MR

Personeelsgeleding:

  • Renate Forst
  • Petra Mühlhaus

Oudergeleding:

  • Monique Margaret (moeder van Dimachio)
  • Mariska Poel, voorzitter (moeder van Isabella)

De directeur is bij de MR-vergaderingen aanwezig. 

 

Lees onze laatste notulen:

Wilt u de laatste notulen van de MR inzien of contact opnemen met de MR, mail dan naar [email protected]