Jaarkalender

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><head><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <title>Schoolpraat Agenda XML stream</title><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- nodig voor de vormgeving --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="https://www.schoolpraat-app.nl/xml_v2/xmlreader_stylesheet.css" /><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- ophalen van items --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <script type="text/javascript" src="https://www.schoolpraat-app.nl/xml_v2/jquery.js"></script><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <script><!-- [et_pb_line_break_holder] --> var schoolid = '8b76eeea684fc3adecd'; // Uniek gebruikers identificatienummer<!-- [et_pb_line_break_holder] --> var aantalitemsAgenda = -1; // Maximaal aantal te tonen items (-1 is alles)<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </script><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <script type="text/javascript" src="https://www.schoolpraat-app.nl/xml_v2/crossdomain_agenda.js"></script><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --></head><!-- [et_pb_line_break_holder] --><body><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- plaatsen op de plek waar je de content wil tonen --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="schoolpraat-xmlstream schoolpraat-xmlstream-agenda"></div> <!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --></body><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --></html>