Onze visie op cultuureducatie

Binnen onze cultuureducatie vinden wij het belangrijk dat ieder kind plezier beleeft, zich verwondert, veel verschillende ervaringen opdoet en leert reflecteren op zichzelf om uiteindelijk zijn of haar interesse en/of talent te ontdekken. Aan het eind van groep 8 hebben de kinderen alle facetten van cultuureducatie geproefd en uitgeprobeerd en zullen zich daarna naar eigen interesse verder ontwikkelen.

Cultuur op De Lindenboom

Cultuuronderwijs op onze school kent de volgende disciplines: beeldend, muziek, dans, drama en cultureel erfgoed. Vanuit het cultuurbeleidsplan werken we elk jaar specifiek aan één discipline. Deze komt in veel verschillende activiteiten terug zoals het cultuurmenu, de brede school, het landenfestival en losse lessen in de klassen.

Cultuurmenu Zaanstreek
Alle scholen in de zaanstreek maken gebruik van activiteiten uit het cultuurmenu
( www.cultuurmenuzaanstreek.nl ). Uit dit menu kunnen scholen kunst- , cultuur- en erfgoedactiviteiten kiezen voor hun school. Iedere activiteit uit dit menu heeft een begeleidende lesbrief. De leerkrachten besteden in de klas lessen rondom iedere cultuurmenu activiteit. Hierbij werken wij per jaar aan 1 discipline en voegen de cultuurmenu activiteiten toe aan het thema in de klas.

Muziek maakt school
Muziek staat bij ons vast op het rooster. Onze school werkt samen met Fluxus aan het programma “muziek maakt school”. De groepen 1 t/m 8 krijgen elke week 30 min koorles waarbij de volgende aspecten van muziek aan bod komen; toonhoogte, ritme, improvisatie, compositie, notatie, tactus en coördinatie. Het innerlijk gehoor en voorstellingsvermogen wordt ook ontwikkeld.
Daarnaast krijgen de groepen 5 en 6 elke week 45 min instrumentale lessen. De kinderen maken  ieder halfjaar kennis met een ander instrument.  Na school is er een schoolorkest en/of cursussen waar kinderen verder kunnen spelen op een instrument waar ze goed in zijn.

Werken met ateliers
In de onderbouw werken wij 2 keer per jaar met ateliers. De kinderen kunnen een activiteit kiezen waar zij 4 x een uur (in 4 weken) aan zullen werken. Ze kunnen kiezen uit dans, muziek, drama, beeldend en koken.  Omdat je 4 uur kunt besteden aan een activiteit zorgen wij dat er uitdagende materialen en technieken aangeboden worden waar je in de klas niet altijd aan toe komt.

25 nationaliteiten op ons landenfestival!
De Lindenboom telt 25 nationaliteiten. Elk jaar is een landenfestival. Kinderen komen in de eigen kledendracht naar school. De dag begint met een parade per land. In de middag is er een markt. Alle ouders brengen hapjes en spullen van hun cultuur/land mee en richten een kraampje in. Alle groepen treden op vanuit de discipline die dat jaar centraal staat. Het is altijd een prachtig feest van samenzijn!

Zoals u kunt lezen doen wij veel aan cultuureducatie.
Een belangrijk onderdeel van ons totale aanbod!