Onze visie op cultuureducatie

Binnen onze cultuureducatie vinden wij het belangrijk dat ieder kind plezier beleeft, zich verwondert, veel verschillende ervaringen opdoet en leert reflecteren op zichzelf om uiteindelijk zijn of haar interesse en/of talent te ontdekken. Aan het eind van groep 8 hebben de kinderen alle facetten van cultuureducatie geproefd en uitgeprobeerd en zullen zich daarna naar eigen interesse verder ontwikkelen.

Cultuur op De Lindenboom

Cultuuronderwijs op onze school kent de volgende disciplines: beeldend, muziek, dans, drama en cultureel erfgoed. Vanuit het cultuurbeleidsplan werken we elk jaar specifiek aan één discipline. Deze komt in veel verschillende activiteiten terug zoals het cultuurmenu, de brede school, het landenfestival en losse lessen in de klassen.

Cultuurmenu Zaanstreek
Alle scholen in de zaanstreek maken gebruik van activiteiten uit het cultuurmenu
( www.cultuurmenuzaanstreek.nl ). Uit dit menu kunnen scholen kunst- , cultuur- en erfgoedactiviteiten kiezen voor hun school. Iedere activiteit uit dit menu heeft een begeleidende lesbrief. De leerkrachten besteden in de klas lessen rondom iedere cultuurmenu activiteit. Hierbij werken wij per jaar aan 1 discipline en voegen de cultuurmenu activiteiten toe aan het thema in de klas.

25 nationaliteiten op ons landenfestival!
De Lindenboom telt 25 nationaliteiten. Elk jaar is een landenfestival. Kinderen komen in de eigen kledendracht naar school. De dag begint met een parade per land. In de middag is er een markt. Alle ouders brengen hapjes en spullen van hun cultuur/land mee en richten een kraampje in. Alle groepen treden op vanuit de discipline die dat jaar centraal staat. Het is altijd een prachtig feest van samenzijn!