Ouderraad

De ouderraad (OR) van de Lindenboom bestaat uit een enthousiaste groep ouders van kinderen uit diverse groepen. Samen met de directie en de leerkrachten organiseert de OR verschillende activiteiten die het groepsgebeuren versterken. Deze activiteiten worden bekostigd door de vrijwillige bijdrage die ouders doen aan het begin van het schooljaar.

 

Ouders van harte welkom!

De ouderraad organiseert, of is in elk geval sterk betrokken bij, onder andere de schoolreisjes, het Sint-Maarten-en Sinterklaasfeest, het kerstdiner, de Paasactiviteit, de sportdag, musical, Avond4Daagse en natuurlijk het Landenfestival. Ook zorgt de ouderraad voor het inplakken van de kleuterboeken en de feestelijke versiering van de gangen tijdens festiviteiten.

Versterking

De ouderraad is altijd op zoek naar versterking!
Vaders, moeders, verzorgers, oma’s of opa’s die zin hebben om mee te helpen kunnen zich melden bij een van de OR-leden of leerkrachten.

Vergaderdata

Vergaderen gebeurt ongeveer 5x per jaar, altijd met koffie en thee en vaak met wat lekkers, op maandagavonden om 19.30 uur. Iedereen beslist voor zich hoe vaak hij/zij inzetbaar is..

Ouderbijdrage 2018-2019

De ouderbijdrage voor het schooljaar 2018-2019 is vastgesteld op € 27,50  per kind. Vanaf het 3e kind geldt een bedrag van € 23,50.

Het bedrag kan overgemaakt worden op rekeningnummer NL45RABO0101833822 t.n.v. Stichting Ouderraad OBS De Lindenboom.  Vermeldt u wel de naam en groep van uw kind(eren). Voor de schoolreis wordt een afzonderlijk bedrag in rekening gebracht.

Leden ouderraad

Voorzitter: Aafje van de Hulsbeek                           Penningmeester: Pleunie Florijn

Danielle de Witte-Veen                                              Wendy de Wit
Irina Bogodanova                                                      Jacqueline Castricum
Saskia van Santen                                                    Susanne Verhoef