Ouderraad

De ouderraad (OR) van de Lindenboom bestaat uit een enthousiaste groep ouders van kinderen uit diverse groepen. Samen met de directie en de leerkrachten organiseert de OR verschillende activiteiten die het groepsgebeuren versterken. Deze activiteiten worden bekostigd door de vrijwillige bijdrage die ouders doen aan het begin van het schooljaar.

 

Ouders van harte welkom!

De ouderraad organiseert, of is in elk geval sterk betrokken bij, onder andere de schoolreisjes, het Sint-Maarten-en Sinterklaasfeest, het kerstdiner, de Paasactiviteit, de sportdag, musical, Avond4Daagse en natuurlijk het Landenfestival. Ook zorgt de ouderraad voor het inplakken van de kleuterboeken en de feestelijke versiering van de gangen tijdens festiviteiten.

Versterking

De ouderraad is altijd op zoek naar versterking!
Vaders, moeders, verzorgers, oma’s of opa’s die zin hebben om mee te helpen kunnen zich melden bij een van de OR-leden of leerkrachten.

Vergaderdata

De OR vegadert enkele keren per jaar, altijd met koffie en thee en vaak met wat lekkers.
Iedereen beslist voor zich hoe vaak hij/zij inzetbaar is..

Leden ouderraad

Nathalie Monteiro   / voorzitter

Gaitrie Agnihotri-Kumar  / penningmeester

Noroz Hussein, Jacqueline Castricum, Daniëlle de Witte en Saskia van Santen