Passend onderwijs

Passend onderwijs is de gezamenlijke missie van schoolbesturen in de gemeenten Zaanstad, Oostzaan en Wormerland. Samen vormen zij Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Zaanstreek.

De scholen in onze regio werken met elkaar samen om onderwijs steeds beter te laten aansluiten op de onderwijsbehoeften van leerlingen.

Met de invoering van passend onderwijs hebben schoolbesturen de plicht gekregen om iedere leerling het onderwijs en de ondersteuning te bieden waar hij of zij recht op heeft. De onderwijsbehoefte en het ontwikkelingsperspectief staan centraal: wat heeft een leerling nodig, hoe kan de gewenste ondersteuning worden georganiseerd en wie zijn daarvoor nodig?

Voor meer informatie over het samenwerkingsverband verwijzen wij u naar de site: www.swvpozaanstreek.nl 

Ouder- en jeugdsteunpunt
De samenwerkingsverbanden po en vo Zaanstreek hebben sinds 01-08-2022 een ouder- en jeugdsteunpunt ingericht.
Heeft u vragen over passend onderwijs, wilt u advies of praten met iemand die met u meedenkt? Dan kunt u terecht bij de school van uw kind. Mocht u daarna toch nog vragen hebben, dan kunt u deze stellen aan het ouder- en jeugdsteunpunt.
Ieder samenwerkingsverband heeft een ouder- en jeugdsteunpunt. Het is er om ouders en jeugdigen te helpen en werkt onafhankelijk.

Wilt u meer informatie over passend onderwijs in het basisonderwijs?
Kijk dan op de website van het Samenwerkingsverband PO Zaanstreek:
Voor ouders – SWV Primair Onderwijs Zaanstreek (swvpozaanstreek.nl)

U kunt uw vragen ook stellen tijdens het telefonisch spreekuur van het Samenwerkingsverband PO Zaanstreek.
Het telefonisch spreekuur is elke vrijdag (behalve in de schoolvakanties) tussen 9 en 10 uur op telefoonnummer 06-28867927. We hopen dat het Ouder- en jeugdsteunpunt u zo goed mogelijk kan helpen!