Onze visie

In onze visie staat beschreven hoe wij invulling geven aan onderwijs en opvang op De Lindenboom.

Onze visie luidt als volgt:

De Lindenboom staat voor onderwijs en opvang waar kinderen zich in een respectvolle omgeving en op een plezierige manier optimaal kunnen ontwikkelen. Wij bieden toekomstgericht onderwijs in een veilige leer- en leefomgeving voor kinderen ouders en team.

Goed opgeleide en gemotiveerde personeelsleden zijn hierbij van cruciaal belang. Net als openstaan voor nieuwe ontwikkelingen.(het team is deskundig en blijft zich ontwikkelen).

Onze ouders zijn partners in de ontwikkeling van hun kind, zijn betrokken en medeverantwoordelijk voor het onderwijs.

Ontmoetingsplaats

De Lindenboom is een openbare basisschool. Het openbare karakter wil zeggen dat de school voor iedereen toegankelijk is, ongeacht iemands levensbeschouwelijke en/of sociaal-culturele achtergrond. De verschillende achtergronden van de kinderen, maken de school tot een ontmoetingsplaats, waar de kinderen en hun ouders kunnen kennismaken met een verscheidenheid aan culturen, denkbeelden en zienswijzen. Het team van De Lindenboom is van mening dat de leerlingen mede hierdoor goed voorbereid worden op het functioneren binnen een multiculturele samenleving.

Wat een blijdschap, vreugde, gezelligheid en muziek geeft De Lindenboom aan mijn zoontje.
Hij gaat met een glimlach naar school.

Jorinde Beunder

Ouder