Welkom bij Obs De Lindenboom | Koog aan de Zaan

De Lindenboom ligt centraal in Oud-Koog en is een gezellige, kleine school van 120 leerlingen. Onze kinderen en ouders kennen elkaar vanuit de buurt. De leerkrachten vormen een hecht team.

We vinden het erg belangrijk dat iedereen, zowel kinderen als volwassenen, op een goede manier met elkaar omgaan. Er wordt op school veel zorg besteed aan een prettige en veilige leer-, speel- en werkomgeving. Dit komt tot uiting in de normen en waarden die vorm krijgen in de sociale omgang. De school biedt veel ruimte om te leren en te spelen, zowel binnen als buiten.

De Lindenboom is een openbare basisschool. Het openbare karakter wil zeggen dat de school voor iedereen toegankelijk is, ongeacht iemands levensbeschouwelijke en/of sociaal-culturele achtergrond. de verschillende achtergronden van de kinderen, maken de school tot een ontmoetingsplaats, waar de kinderen en hun ouders kunnen kennismaken met een verscheidenheid aan culturen, denkbeelden en zienswijzen. Het team van De Lindenboom is van mening dat de leerlingen mede hierdoor goed voorbereid worden op het functioneren binnen een multiculturele samenleving.

‘Iedereen is welkom op onze openbare school.’


Jeugdjournaal: feest met 27 culturen op obs De Lindenboom

Voor de meeste scholen zit het jaar er bijna op. Obs De Lindenboom in Koog aan de Zaan sloot het jaar vandaag op een leuke wijze af: met een landenparade. Op de school zitten namelijk kinderen uit 27 verschillende landen.

Bekijk hier het item in het Jeugdjournaal

(Bron: NOS Jeugdjournaal)


 

Uitgelicht

Uil Award voor de Lindenboom (juni 2016)
Op 22 juni 2016 heeft de Lindenboom de Uil Award in ontvangst genomen. De Uil Award wordt uitgereikt door Zaan Primair aan scholen die bouwen aan excellent onderwijs; fantastische inzet van de  leerkrachten voor aanhoudend behalen van uitstekende cito-resultaten door de kinderen.

Muziek Maakt School op de Lindenboom! (september 2015)
Vanaf dit schooljaar krijgen onze leerlingen onder schooltijd les van professionele musici die hen spelenderwijs wegwijs maken in de wereld van noten, klanken, melodieën en ritmes. Het programma waar we aan mee doen heet Muziek Maakt School van Fluxus, dat staat voor structureel en kwalitatief hoogwaardig muziekonderwijs. Artistiek leider Erik van Deuren ontwikkelde hiervoor een speciale methode, waarbij kinderen niet alleen muziekles krijgen, maar vooral hun persoonlijke talenten ontdekken en ontwikkelen.

Dankzij financiële bijdragen van de Soroptimsten hebben nu we al gitaren en violen op school. In de loop van het jaar zullen we inzamelingsacties houden op school zodat we meer instrumenten kunnen aanschaffen. De kinderen krijgen naast les op instrumenten ook zangles volgens de DaCapo-methode.

Resultaten Tevredenheidsonderzoek (mei 2015)
De resultaten van het Oudertevredenheidsonderzoek zijn bekend. De Lindenboom scoort gemiddeld een 7,8. Met name over over de leerkracht, de extra activiteiten, de algemene ontwikkeling, de schoolleiding/directie, de begeleiding, de sfeer en het onderwijs, de identiteit en de sociaal emotionele ontwikkeling zijn de ouders zeer tevreden (8,2 of hoger). De volledige rapportage leest u hier >

Lindenboom haalt een 8!

De Lindenboom in top 3 van best scorende scholen Zaanstad! (juli 2014)
De Lindenboom blijkt de derde hoogste score te hebben op de CITO-ranglijst van alle scholen uit de gemeente Zaanstad (gepubliceerd begin juli door RTL Nieuws). Bekijk de herkomst van de cijfers en het volledige score-overzicht hier >

In het Noordhollands Dagblad van 10 juli 2014 wordt ook aandacht besteed aan deze RTL-ranglijst. De Lindenboom krijgt aan het eind van het artikel een speciale vermelding. Download PDF van artikel >